Landschapsbouw

Het uitblijven van een tijdige doelgerichte verzorging maakt dat veel beplantingen de bedoelde functie maar tijdelijk vervullen en voortijdig vervangen moeten worden. Door een tijdige regelmatige verzorging kunnen tegen beperkte kosten duurzame functievervullende beplantingen tot stand komen.
 • Uitzetten en plantklaar maken van terreinen en plantplaatsen
 • Planten van landschappelijk plantsoen
 • Planten van laanbomen inclusief het aanbinden aan te plaatsen boompalen en het toepassen van plantsnoei
 • Aanbrengen van voorzieningen ter bescherming van de jonge aanplant
 • Onkruidbestrijding inclusief het schoonhouden plantspiegels
 • Tijdig vrijstellen van toekomstbomen en struiken
 • Vormsnoei van jonge bomen in gemengde bomensingels
 • Jeugdsnoei laanbomen
 • Onderhoud hakhoutsingels
 • Verwijderen van boomvormers en snelgroeiende struiken in smalle struikensingels, inclusief het behandelenvan stobben
 • Vrijstellen en snoeien van toekomstbomen in gemengde bomensingels
 • Geleidelijk opheffen van snoeiachterstanden
 • Behandelen van achterstallig knotwerk
 • Verwijderen en vervangen van aangetaste bomen
 • Vellen van doorgeschoten hakhoutwallen
 • Verwijderen van dode- en breukgevaarlijke takken of takdelen
 • Vrijstellen van lantaarnpalen en kruispunten
 • Bosklepelen van singels en struikgewas
 • Versnipperen met kraaninvoer tot een dikte van 32 cm
 • Stobben frezen